Persbericht Spinozapark Centraal voor 15 mei
Rotterdam Lombardijen, 28 april 2004


Bewoners maken bloeiend kunstwerk in het Spinozapark

De bewonersgroep Spinozapark Centraal organiseert op zaterdag 15 mei a.s. vanaf 10 uur een opknapbeurt in de vaste plantentuin van het Spinozapark (zijde Guido Gezelleweg) met, door en voor bewoners van Lombardijen. Op die dag willen zij samen met andere bewoners de vaste plantentuin opfrissen en het Spinozapark onder de aandacht brengen van de bewoners van Lombardijen en de relevante beleidsmakers en bestuurders. De dag wordt georganiseerd samen met Creatief Beheer, een kunstenaarsinitiatief gespecialiseerd in het genereren van betrokkenheid in een wijk om de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van die wijk te vergroten. Het belooft een spectaculaire dag te worden met als hoogtepunt het creëren van een bloeiend kunstwerk in het Spinozapark

Wat vooraf ging

Na het spelen van het veiligheidsspel is in 2003 een groep wijkbewoners aan de slag gegaan om het Spinozapark onder de aandacht te brengen van de bewoners van Lombardijen en de deelgemeente. Het uiteindelijke doel van deze bewoners is om van het Spinozapark een levend middelpunt van de wijk te maken en een ontmoetingsplek voor de diverse bewonersgroepen in Lombardijen.

De eerste stap daartoe is gezet op de Spinozaparkdag van 23 juni 2003. Op deze dag konden bewoners door het maken van maquettes hun ideeën aandragen om van het Spinozapark een levend middelpunt en een ontmoetingsplek voor bewoners te maken. De vele ideeën die deze dag heeft opgeleverd zijn verzameld in een boekje (Spinozapark Centraal) en zijn in oktober 2003 aangeboden aan de deelgemeente.

Opfrissen vaste plantentuin op 15 mei

Één van de ideeën die op deze dag is aangedragen, is het idee om de vaste plantentuin op te knappen. Op 15 mei a.s. zal dit idee gerealiseerd worden door en voor bewoners. Op deze dag zal om 10 uur gestart worden met een opfrisbeurt, o.a. door het aanplanten van de kale plekken in de vaste plantentuin. Als symbool voor de nieuwe toekomst van het park zal met behulp van Creatief Beheer voorts een kunstwerk van wilgentenen en bloeiende planten worden opgericht. Alle bewoners van Lombardijen zijn welkom om mee te doen.

Vanaf 10 uur starten de werkzaamheden in de vaste plantentuin aan de zijde van de Guido Gezelleweg. Voor de bewoners die meehelpen is om 14 uur een lunch georganiseerd. Tijdens de lunch wil de bewonersgroep in gesprek gaan met bestuurders, beleidsmakers en bewoners over de toekomst van het park.
Andere activiteiten in het Spinozapark in 2004

Samen met de cultuurmetselaar wordt geprobeerd om het Volkstheater in de zomer een aantal voorstellingen te laten spelen in het Spinozapark. Voor het najaar staat in samenwerking met COM Wonen een multicultureel- en muziekfestival in het Spinozapark gepland waar ook de bewoners hun (culturele en muzikale) kunsten aan elkaar kunnen laten zien.


Informatie is tijdens kantooruren te verkrijgen bij het opbouwwerk (René de Jongh, tel: 432 71 91) en de cultuurmetselaar van IJsselmonde (Marlies Dingenouts, tel: 482 79 22), en ‘s avonds en in het weekend bij Carla Bol (bewoner, 432 55 96).